Kaikki kokoelmat
Kaikki boolean-arvo
Opi käyttämään Boolen hakulogiikan koko valikoimaa
Opi käyttämään Boolen hakulogiikan koko valikoimaa

Opi hakujen luomisen asiantuntijaksi

Whitney W. avatar
Tekijä: Whitney W.
Päivitetty yli viikko sitten

Boolen hakulausekkeiden avulla voit määritellä tarkalleen sen, mitä haluat etsiä. Yleisimmät Boolen hakuoperaattorit ovat AND, OR ja NOT, mutta ne eivät ole ainoita.

Alla on täydellinen luettelo kaikista hakuoperaattoreista, joita voit käyttää kyselyjen muodostamiseen.

Olemme järjestäneet Boolen operaattorit luokkiin. Siirry luokkaan klikkaamalla sitä.

Jos etsit erityisiä Boolen käyttötapauksia, tutustu artikkeliimme Boolen käyttötapauksista.


Luo Boolen haku Explore-työkalussa:

 1. Valitse Tarkennettu haku -ruudusta Luo.

3. Kirjoita Boolen hakukyselysi tyhjään tarkennetun haun kenttään.

4. Klikkaa Päivitä tulokset tarkistaaksesi sisällön.

5. Klikkaa vasemmassa yläkulmassa olevaa Tallenna-painiketta palataksesi hakuusi myöhemmin.


Boolen haut

Boolen perushakua tulee käyttää, kun haluat etsiä useammalla kuin yhdellä avainsanalla. Muista aina sulkea sana lainausmerkeillä.

Esimerkki: "sailboat" AND "racing"

Jos haluat ryhmitellä yhteen useita sanoja tarkennetussa haussa, käytä sulkeita.

Esimerkiksi: ("sailboat" or "boat") AND "racing"

Yllä oleva esimerkki tuottaa julkaisut, joissa on joko avainsana "sailboat" tai "boat" ja "racing".


Yleiset operaattorit

Haku

Toiminto

Esimerkki

Lopputulos

AND

Tarkentaa hakua hakemalla mainintoja, joissa esiintyvät kaikki hakutermit.

atlantic AND “sailboat racing”

Kaikki dokumentit, joissa esiintyvät molemmat termit "Atlantic" ja "sailboat racing".

OR

Laajentaa hakua hakemalla mainintoja, jotka sisältävät vähintään yhden hakutermin.

sailing OR sailboat

Dokumentissa on esiinnyttävä joko "OR"-sanaa ennen oleva termi tai sen jälkeen oleva termi.

NOT

Sulkee pois maininnat, joissa esiintyy ei-toivottu termi.

sailboat NOT race

Kaikki dokumentit, joissa ei esiinny termiä "race".

AND/OR

Käytä tätä, kun haluat avainsanan esiintyvän tuloksissa yhden tai useamman muun avainsanan ohella.

sailboat AND (racing OR race)

Kaikki dokumentit, joissa esiintyvät termit "sailboat" ja joko "racing" tai "race".

ASTERISK

Käytä tätä, kun etsit yhtä tai useampaa dokumentissa esiintyvää eri avainsanaa.

sail*

Dokumentit, joissa esiintyvät avainsanat sail, sailing, sailboat jne.

SENTIMENT

Dokumentit, joissa on kyseinen sävy. Tuetut arvot: positive, neutral, negative ja not rated.

sentiment:"positive"

Kaikki dokumentit, joille on annettu positiivinen sävy.

COUNTRY

Julkaisut, jotka on luotu määritetyssä maassa. Maan määrittämiseen on käytettävä 2- tai 3-kirjaimista koodia.

Maiden lyhennekoodit löytyvät TÄSTÄ.

country:"us"

Kaikki dokumentit, jotka on luonut Yhdysvalloissa sijaitseva lähde.

LANGUAGE

Julkaisut, jotka ovat määritetyllä kielellä. Kielen määrittämiseen on käytettävä 2- tai 3-kirjaimista koodia, paitsi kiina ("zh-hans" tai "zh-hant"). Kirjoitettava pienillä kirjaimilla.

language:"es"

Kaikki espanjaksi luodut dokumentit.

LÄHDEKIELI

Julkaisut, joissa on määritetty lähdekieli (sisältölähteen ilmoittama kieli

). Kielen määrittämiseen on käytettävä 2- tai 3-kirjaimista koodia, paitsi kiina ("zh-Hans" tai "zh-Hant"). Kirjoitettava pienillä kirjaimilla.

lähdekieli: "es"

Mikä tahansa julkaisu

lähteistä, jotka tuottavat

espanjankielistä sisältöä.

TITLE

Dokumentit, joiden otsikossa on määritetty sana/lause.

title:"Sailing the World"

Kaikki dokumentit, joiden otsikossa on "Sailing the World".

COLON

Kaksoispiste on Boolen lausekkeissa käytetty merkki. Näemme sitä käytettävän usein tässä artikkelissa. Jos haluat käyttää kaksoispistettä avainsanoissasi, sinun on käytettävä sitä lainausmerkeissä, jotta järjestelmä ei luule sen olevan Boolen lauseke, esim. osakesymbolit.

"Euronext:ROTH"

Kaikki dokumentit, joissa esiintyy "Euronext:ROTH".

CONTENT

Dokumentit, joiden leipätekstissä on määritetty sana/lause.

content:" George Mendonsa"

Kaikki dokumentit, joiden leipätekstissä on "George Mendonsa".


Lähdeoperaattorit

Haku

Toiminto

Esimerkki

Lopputulos

SITE

Tietyn sivuston kaikki julkaisut.

Sivuston ja siihen liittyvien aliverkkotunnussivustojen kaikki julkaisut.

Huom: ÄLÄ sisällytä linkkiin https:// tai http://

site:".bbc."

Tuottaa kaikki artikkelit sivustolta BBC.com, ilman aliverkkotunnuksia.

Tuottaa kaiken sisällön BBC:n verkkosivustolta, mukaan lukien aliverkkotunnukset. Esim. https://www.bbc.com/, https://www.bbc.co.uk jne.

CONTAINS LINK

Kaikki julkaisut, joissa mainitaan tietty verkkotunnus tai mikä tahansa aliverkkotunnus.

Huom: ÄLÄ sisällytä linkkiin https:// tai http://

containsLink:"nytimes.com”

Kaikki artikkelit, jotka linkittävät New York Times -linkkeihin ja/tai joissa mainitaan New York Times -linkki.

ERITYINEN URL

Määritetyn URL-osoitteen dokumentit.

AUTHOR

Määritetyn tekijän tai käyttäjätunnuksen julkaisut.

author:"Yachting World"

Tuottaa osumat tekijältä/käyttäjätunnukselta
"Yachting World".

DATA SOURCE

Määritetyn tietolähteen dokumentit. Lähde on kirjoitettava pienillä kirjaimilla. Katso täydellinen luettelo liitteestä.

infoType:"news" AND sailing

Tuottaa uutisdokumentit, joissa esiintyy termi "sailing".

RSS

Julkaisut RSS-syötteestä, jonka olet lisännyt tilillesi. Löydät RSS-tunnuksen avaamalla RSS-syötteen Inboxissa. Kopioi tunnus selaimen URL-osoitteesta.

sourceId:"rss:c087e17836068602ecc7189db9c5fc"

Tuottaa julkaisut tästä tietystä RSS-syötteestä.

LÄHTEEN NIMI

Etsi kaikki osumat tietystä lähteestä.

sourceName:"Washington Post"

Tuottaa osumat lähteestä nimeltä Washington Post

TUOTE

ARVOSTELUT

Määritetyn tuotteen tai tuotemerkin arvostelut.

productReview:“Holiday Inn”

Tuottaa arvostelusivuilta Holiday Inniä koskevat julkaisut, esim.

 • Holiday Inn Express & Suites El Paso Airport Area -sivu TripAdvisorissa

 • Holiday Inn Express Nashville-Opryland Booking.comissa


Läheisyysoperaattorit

Haku

Toiminto

Esimerkki

Lopputulos

NEAR

Hakee tulokset kahdelle toisiaan lähellä olevalle sanalle.

sailboat NEAR racing

Kaikki dokumentit, joissa sanat "sailboat" ja "racing" ovat korkeintaan 4 sanan päässä toisistaan.

NEAR/N

Hakee tulokset sanoille, jotka ovat korkeintaan määritetyn etäisyyden päässä toisistaan. Annettu numero määrää etäisyyden.

sailboat NEAR/10 racing

Kaikki osumat, joissa avainsanat "sailboat" ja "racing" ovat korkeintaan 10 sanan päässä toisistaan.

ONEAR

Käytä tätä, kun haluat, että asiakirjassa on kaksi sanaa lähellä toisiaan tietyssä järjestyksessä.

sailboat ONEAR racing

Kaikki dokumentit, joissa sanaa "sailboat" seuraa sana "racing" korkeintaan 4 sanan päässä.

ONEAR/N

Käytä tätä, kun hakusanojen on oltava tietyn välimatkan päässä toisistaan ja tietyssä järjestyksessä.

sailboat ONEAR/10 racing

Kaikki dokumentit, joissa sanaa "sailboat" seuraa sana "racing" korkeintaan 10 sanan päässä.

WORD FREQUENCY

Käytä tätä, kun haluat jonkin avainsanan esiintyvän tietyn määrän osumassa.

Sailboat {5} OR race {4,10} OR ocean {3, } OR cup {,2}

 • "Sailboat" esiintyy tarkalleen 5 kertaa

 • "Race" esiintyy vähintään 4 ja enintään 10 kertaa

 • "Ocean" esiintyy vähintään 3 kertaa

 • "Cup" esiintyy enintään 2 kertaa

INGRESS

Osumat, joiden ensimmäisessä kappaleessa esiintyy määritetty avainsana/lause.

Ingress:"yacht race"

Kaikki dokumentit, joiden ensimmäisessä kappaleessa esiintyy "yacht race".

sourceId:adhoc*

Vastaa mitä tahansa manuaalisesti lisättyä sisältöä.

sourceId:adhoc*

Palauttaa minkä tahansa manuaalisesti lisätyn asiakirjan.


Sosiaalisen median operaattorit

Haku

Toiminto

Esimerkki

Lopputulos

HASHTAG

Osumat, joissa esiintyy valittu aihetunniste (hashtag).

hashtag:"sailing"

Etsii osumat, joissa esiintyy #sailing.

EMOJI

Osumat, joiden otsikossa, sisällössä ja ingressissä on emoji.

emojis:😉

Etsii osumat, joissa esiintyy 😉 emoji.

TWITTER HANDLE

Julkaisut, joissa Twitter-tunnus on mainittu.

@sailmagazine

Tuottaa Twitter-julkaisut, joissa mainitaan @sailmagazine.

TWEET ID

Vastaa Meltwateriin tallennettujen twiittien tunnusta (Tweet ID). Ei lainausmerkkejä twiittitunnuksen ympärillä.

tweetId:1271689604677025792

Tuottaa twiitin, jossa on vastaava tunnus 1271689604677025792

("Ei lainausmerkkejä twiittitunnuksen ympärillä.")

TWITTER-KETJU

Tietyn twiitin vastaukset, uudelleentwiittaukseet ja lainatut twiitit. Tuo nämä tiedot lisäämällä twiitin ID.

twitterThread:437331053657980928

Tuottaa maininnat
ketjusta, jonka twiittitunnus on
437331053657980928.

("Ei lainausmerkkejä twiittitunnuksen ympärillä.")

FACEBOOK PAGE

Määritetyn Facebook-sivun julkaisut käyttämällä sivun tunnusta ja tähteä. Käytä tätä sivustoa löytääksesi sivun tunnuksen.

Etsii julkaisut Facebook-sivulta "Sailing World".

VASTAANOTTAJA

Julkaisut, joissa mainitaan sosiaalisen median tunnus/käyttäjätunnus. Tämä operaattori on kirjoitettava pienillä kirjaimilla.

to:"americascup"

Kaikki dokumentit, joissa mainitaan tunnus/käyttäjätunnus "AmericasCup".

LÄHETTÄJÄ

Julkaisut, jotka on julkaissut kyseinen sosiaalisen median kahva/käyttäjätunnus. Tämä operaattori on kirjainkoosta riippuvainen.

from:"worldsailing"

Kaikki julkaisut, jotka tunnus/käyttäjätunnus "worldsailing" on julkaissut.

HANDLE

Julkaisut, jotka on julkaissut kyseinen sosiaalisen median tunnus/käyttäjätunnus.

handle:"worldsailing"

Kaikki julkaisut, jotka tunnus/käyttäjätunnus "worldSailing" on julkaissut.

MENTION

Julkaisut, joissa mainitaan kyseinen sosiaalisen median tunnus/käyttäjätunnus.

mention:"yachtracinglife"

Kaikki julkaisut, joissa mainitaan tunnus/käyttäjätunnus "YachtRacingLife".

VERIFIED TWITTER HANDLES

Julkaisut tileiltä, joilla on vahvistettu Twitter-tunnus.

verified:true

Etsii julkaisut vahvistetuilta Twitter-tileiltä.

UNVERIFIED TWITTER HANDLES

Julkaisut tileiltä, joilla on vahvistamaton Twitter-tunnus.

verified:false

Etsii julkaisut vahvistamattomilta Twitter-tileiltä.

TWITTER-KIRJOITTAJA - IHMINEN

Julkaisut tekijöiltä, jotka ovat ihmisiä (ei brändin/yrityksen tilejä).

authorHuman:true

Twitter-julkaisut ihmiskirjoittajilta.

TWITTER-KIRJOITTAJA - EI-IHMINEN

Julkaisut tekijöiltä, jotka ovat brändin/yrityksen tilejä (ei ihmisiä).

authorHuman:false

Twitter-julkaisut muilta kuin ihmiskirjoittajilta (brändit/yritykset).

ORIGINAL POST/TWEET

Vastaa asiakirjoja, jotka ovat alkuperäisiä julkaisuja Twitterissä, Redditissä ja Instagramissa.

postType: og

Tuo sellaiset asiakirjat Twitteristä, Redditistä ja Instagramista, jotka ovat alkuperäisiä julkaisuja.

REPLY TO POST/TWEET

Julkaisut, jotka ovat vastauksia (reply) Twitterissä ja Redditissä.

postType:re

Tuottaa Twitteristä ja Redditistä julkaisut, jotka ovat vastauksia.

QUOTED TWEET

Julkaisut, jotka ovat lainattuja twiittejä (quoted tweet) Twitterissä.

postType:qt

Tuottaa Twitteristä julkaisut, jotka ovat lainattuja twiittejä.

RETWEET

Julkaisut, jotka ovat uudelleentwiittauksia (retweet) Twitterissä.

postType:rp

Tuottaa Twitteristä julkaisut, jotka ovat uudelleentwiittauksia.

RETWEET

Vastaa asiakirjoja niiltä käyttäjiltä, jotka ovat uudelleentwiittailleet tietyn käyttäjänimen.

"RT @handel"

Palauttaa kaikki käyttäjät, jotka ovat uudelleentwiittailleet kyseisen käyttäjänimen sisältöä.

FACEBOOK COMMENTS

Julkaisut, jotka ovat kommentteja Facebook-sivulla. (Kommenttioperaattori koskee myös muita lähteitä. Jos haluat nähdä vain Facebookin, suodata Facebookin avulla).

author:Comment AND author:"Sailing World" (ja Facebook-lähdesuodatin on käytössä).

Tuottaa kommentit Facebook-sivulla, "Sailing World".

Huom: Facebook-sivun URL-operaattori ei toimi yhdessä kommenttioperaattorin kanssa, koska kommentit eivät sisällä Facebook-sivun tunnusta.

TIETYN JULKAISUN FACEBOOK-KOMMENTIT

Julkaisut, jotka ovat kommentteja Facebook-julkaisuun. Löytääksesi tarvitsemasi tiedot:

1. Klikkaa sitä julkaisua, jota haluat seurata

2. Korvaa /posts/ alaviivalla:

3. Poista s-kirjain osoitteen kohdasta "https" (esim. http://www.facebook.com/346937065399354_3700677913358569)

Tuottaa kommentit kyseisestä Facebook-julkaisusta.

FACEBOOK VISITOR POSTS

Facebook-sivulla olevat vierailijoiden kommentit.

author:"visitor post" AND sailing

Tuottaa Facebook-sivuilla olevat vierailijoiden julkaisut, joissa mainitaan "sailing".

AUTHORITY

Dokumentit, joiden tekijän auktoriteettiarvo on yhtä suuri, suurempi tai pienempi kuin annettu arvo. Käyttää eriarvoisuusoperaattoreita (katso liite).

authority >= 5

Tuottaa dokumentit lähteistä, joiden auktoriteettiarvo on 5.

TWITTER BIO

Twitter-dokumentit, joiden tekijän henkilöhistoriatiedoissa on määritetty termi.

bio:"yacht enthusiast"

Dokumentit, joiden tekijän henkilöhistoriatiedoissa on termi "yacht enthusiast".

TWITTER FOLLOWERS

Twitter-dokumentit kahvoilta, joiden seuraajien lukumäärä on suurempi, pienempi tai yhtä suuri kuin annettu arvo. Käyttää merkkejä >, >+, <, (<=).
Huom: Käytä kaksoispistettä (:) tarkkaa seuraajamäärää varten, ei yhtäläisyysmerkkiä.

followers: 100000

Esim: "Boat Life" AND followers >100000

Julkaisut Twitter-tileiltä, joilla on täsmälleen 100 000 seuraajaa.

Esimerkki: vastaa asiakirjoja, joissa mainitaan "Boat Life" JA Twitter-käyttäjät, joilla on yli 100 000 seuraajaa.

FACEBOOK-TYKKÄYKSET

Facebook-dokumentit sivuilta, joiden seuraajien lukumäärä on suurempi, pienempi tai yhtä suuri kuin annettu arvo. Käyttää eriarvoisuusoperaattoreita (katso liite).

Sailing AND enrichments.socialScores.fb_likes>2000

Dokumentit Facebook-sivuita, joilla on yli 2000 tykkäystä. Käytettävät merkit: >, >+, <, <=.

SUBREDDIT

Reddit-julkaisut määritetystä subredditistä.

SourceName: /r/Boating

Tuottaa Reddit-dokumentit subredditistä "r/Boating".

REDDIT-, FORUM- tai FACEBOOK-VIESTIKETJU OTSIKON MUKAAN

Vastaa Reddit-, Forum- tai Facebook-julkaisuja viestiketjuissa, joissa on vastaava otsikko.

ThreadTitle:"Perfect evening for a little Spanish mackerel fishing"

Tuottaa Reddit-, Forum- ja Facebook-dokumentit viestiketjusta "Perfect evening for a little Spanish mackerel fishing".

REDDIT-, FORUM- tai FACEBOOK-VIESTIKETJU URL-OSOITTEEN MUKAAN

Vastaa Reddit-, Forum- tai Facebook-osumia tietystä URL-osoitteesta.

ThreadUrl:

r/boating/comments/cmkchi/aww/"

Tuottaa Reddit-, Forum- ja Facebook-dokumentit viestiketjusta, jonka URL-osoite on "https://www.reddit.com/r/boating/"

comments/cmkchi/aww/"

YOUTUBE-KANAVA

Määritetyn Youtube-kanavan Youtube-julkaisut. Tämä operaattori käyttää kanavatunnusta, ei kanavan käyttäjätunnusta. Löydät kanavatunnuksen avaamalla videon kanavalla ja klikkaamalla kanavan nimeä videon alta. Tämä vie sinut kanavan etusivulle, mutta käyttäjätunnuksen näyttävän URL-osoitteen sijaan se näyttää kanavatunnuksen. Tai luo kanavatunnus tällä sivustolla.

channelid:"UCF45qzioJ_0FVdZVG2NJTWg"

Youtube-julkaisut kanavatunnukselta UCF45qzioJ_0FVdZVG2NJTWg.

YOUTUBE-VIDEO

Määritetyn Youtube-videon Youtube-julkaisut.

YouTube-videon kommentit videolle https://www.youtube.com/watch?v=zyzHVjzRUV4

CLIENT

Julkaisut, jotka ovat käyttäneet tunnistettua laitetta sosiaalisen median viestin julkaisemiseen (sama kuin postSource).

client:"Twitter for Android"

Tuottaa Twitter-julkaisut, jotka on julkaistu Android-laitteen Twitter-sovelluksella.

POSTSOURCE

Julkaisut, jotka ovat käyttäneet tunnistettua laitetta sosiaalisen median viestin julkaisemiseen (sama kuin client).

postSource: "Twitter for Android"

Tuottaa Twitter-julkaisut, jotka on julkaistu Android-laitteen Twitter-sovelluksella.

SHARES

Uutisdokumentit ja twiitit, kun Facebook-jakojen tai Twitter-uudelleentwiittausten lukumäärä on yhtä suuri, suurempi tai pienempi kuin annettu arvo. Käyttää eriarvoisuusoperaattoreita (katso liite).

sailing AND shares > 5000

Tuottaa uutisartikkelit ja twiitit, joissa esiintyy termi "sailing" ja joilla on yli 5 000 Facebook-jakoa tai Twitter-uudelleentwiittausta.

FACEBOOK-JAOT

Uutisdokumentit, joiden Facebook-jakojen lukumäärä on yhtä suuri, suurempi tai pienempi kuin annettu arvo. Käyttää eriarvoisuusoperaattoreita (katso liite).

Sailing AND enrichments.socialScores.fb_shares>200

Tuottaa uutisartikkelit, joissa esiintyy termi "sailing" ja joilla on yli 200 Facebook-jakoa.

TWITTER-JAOT

Uutisdokumentit, joiden Twitter-uudelleentwiittausten lukumäärä on yhtä suuri, suurempi tai pienempi kuin annettu arvo. Käyttää eriarvoisuusoperaattoreita (katso liite).

Sailing AND enrichments.socialScores.tw_shares>200

Tuottaa uutisartikkelit, joissa esiintyy termi "sailing" ja joilla on yli 200 Twitter-uudelleentwiittausta.

JULKAISUT, JOISSA ON KUVIA

Twitter-, Reddit-, blogi- ja kommenttijulkaisut, joissa on kuva.

attachmentType:image

Twitter-, Reddit-, blogi- ja kommenttijulkaisut, joissa on kuva.

JULKAISUT, JOISSA ON VIDEO

Twitter, Reddit, blogi ja kommentti, jossa on video.

attachmentType:video

Twitter, Reddit, blogi ja kommentti, jossa on video.

TYKKÄYKSET

Twiitit ja Facebook-julkaisut, kun julkaisun tykkäysten määrä on yhtä suuri, suurempi tai pienempi kuin annettu arvo. Käyttää eriarvoisuusoperaattoreita (katso liite).

sailing AND likes > 5000

Tuottaa twiitit ja Facebook-viestit, joissa esiintyy termi "sailing" ja joilla on yli 5 000 tykkäystä.

SOCIAL CHANNEL

Määritetyn somekanavan dokumentit: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube ja Reddit. Kirjoitettava pienillä kirjaimilla.

Käytä lähdesuodattimien sijasta, jos hakutermit vaihtelevat lähteen mukaan ja käyttäjä haluaa, että tulokset tuottavat useita lähteitä.

(socialType:" twitter" AND to:sailingworldmag) OR (socialType:"facebook" AND author:"Sailing World" AND author:Comment)


Tunnukselle @SailingWorldMag tehdyt twiitit ja Facebook-kommentit Facebook-sivulla "Sailing World".

WEIBO/WECHAT

Käytä lähdesuodattimien sijaan näiden kahden lähteen tunnistamiseen RSS-syötteinä Explore-moduulissa.

(SourceName:"Weibo" OR SourceName:"Wechat")

Explore-moduulin tulokset näistä lähteistä, jotka tarjotaan erityisesti RSS-syötteiden kautta.

LÄHETYSTYYPPI

Tuottaa tietyntyyppiset lähetystulokset: radio/audio tai tv/video (katso liite).

broadcastType:”au”

Sisältää vain radio-/audiosisällön lähetyksestä.

YKSITYINEN SISÄLTÖ

Sisältää yksityisesti kerätyt tiedot (omistetut someyhteydet, seuratut someyhteydet, Dow Jones jne.) tuloksissa.

Arvo on tosi (true) tai epätosi (false).

private:true

Sisältää yksityisesti kerätyn sisällön, muun muassa Omistetut yhteydet -kohdassa liitetyistä somekanavista (kuten FB, IG ja TW), seuratuista someyhteyksistä jne.

ENGAGE-SISÄLTÖ TIETYLTÄ SIVULTA TAI TILILTÄ

Paikanna Engagen omistamat tiedot Explore- tai Haku-moduuleissa

pageId:"17841446611975651"

Eristää sisällön tietyiltä Facebook- tai Instagram-sivuilta.

FB: käytä vain jo tuntemiasi työkaluja löytääksesi FB-tunnuksen, esim. https://lookup-id.com/

Instagram:

1) Voit käyttää seuraavaa URL-osoitetta ja korvata <username> etsimälläsi IG-profiililla - https://www.instagram.com/web/search/topsearch/?query=<username>

3) Kopioi sitten yksinkertaisesti tunnuksen numero "fbid_v2" -kohdan vierestä:

Yksityisviestit

Eristä yksityisviestit Engagesta

postType:"dm"

Eristä/poista yksityisviestit Engage-sisällöstä Explore-työkalussa

MAINOSTILI

Meltwater Engagen Instagram- ja Facebook-mainosjulkaisut käyttämällä mainostunnusta

adAccountId:"act_358816525849351"

Tuottaa kaikki tiettyyn mainostiliin liittyvät mainosjulkaisut ja kommentit. Yhdellä mainostilillä voi olla mainoksia useilla Facebook- ja Instagram-tileillä. On mahdollista, että tämä Boolen haku tuottaa mainoksia, jotka liittyvät FB/IG-sivuun, jota EI ole yhdistetty someyhteyksien sivulla. Kyseisissä tapauksissa kommentoijan tunnistetiedot piilotetaan.

Mainostilisi näkyy Someyhteydet > Maksettu -välilehdellä, kun Facebook-/Instagram-tili on yhdistetty.

KAMPANJA

Meltwater Engagen Instagram- ja Facebook-kampanjajulkaisut mainostunnuksesi avulla

campaignId: "111111111"

Tuottaa kaikki tiettyyn mainoskampanjaan liittyvät mainosjulkaisut ja kommentit. Yhdellä kampanjalla voi olla useita mainostilejä ja mainoksia useilla Facebook- ja Instagram-tileillä. On mahdollista, että tämä Boolen haku tuottaa mainoksia, jotka liittyvät FB/IG-sivuun, jota EI ole yhdistetty someyhteyksien sivulla. Kyseisissä tapauksissa kommentoijan tunnistetiedot piilotetaan.

Mainostilisi näkyy Someyhteydet > Maksettu -välilehdellä, kun Facebook-/Instagram-tili on yhdistetty.

KOMMENTOIDUT FACEBOOK-JULKAISUT

Tuottaa Facebook-julkaisut, joiden kommenttien lukumäärä on yhtä suuri, suurempi tai pienempi kuin annettu arvo. Käyttää eriarvoisuusoperaattoreita (katso liite).

Sailing AND enrichments.socialScores.fb_post_comments>20

Tuottaa Facebook-julkaisut, joissa mainitaan "sailing" ja joilla on yli 20 kommenttia.

REAGOIDUT FACEBOOK-JULKAISUT

Tuottaa Facebook-julkaisut, joiden reaktioiden lukumäärä on yhtä suuri, suurempi tai pienempi kuin annettu arvo. Käyttää eriarvoisuusoperaattoreita (katso liite).

Sailing AND enrichments.socialScores.fb_post_reactions>20

Tuottaa Facebook-julkaisut, joissa mainitaan "sailing" ja joilla on yli 20 reaktiota.

JAETUT FACEBOOK-JULKAISUT

Tuottaa Facebook-julkaisut, joiden jakojen lukumäärä on yhtä suuri, suurempi tai pienempi kuin annettu arvo. Käyttää eriarvoisuusoperaattoreita (katso liite).

Sailing AND enrichments.socialScores.fb_post_shares>20

Tuottaa Facebook-julkaisut, joissa mainitaan "sailing" ja joilla on yli 20 jakoa.

TYKÄTYT TWIITIT

Tuottaa Twitter-twiitit, joiden tykkäysten lukumäärä on yhtä suuri, suurempi tai pienempi kuin annettu arvo. Käyttää eriarvoisuusoperaattoreita (katso liite).

Sailing AND enrichments.socialScores.tw_likes>20

Tuottaa twiitit, joissa mainitaan "sailing" ja joilla on yli 20 tykkäystä.

VASTATUT TWIITIT

Tuottaa Twitter-twiitit, joiden vastausten lukumäärä on yhtä suuri, suurempi tai pienempi kuin annettu arvo. Käyttää eriarvoisuusoperaattoreita (katso liite).

Sailing AND enrichments.socialScores.tw_replies>20

Tuottaa twiitit, joissa mainitaan "sailing" ja joilla on yli 20 vastausta.

UUDELLEENTWIITATUT TWIITIT

Tuottaa Twitter-twiitit, joiden uudelleentwiittausten lukumäärä on yhtä suuri, suurempi tai pienempi kuin annettu arvo. Käyttää eriarvoisuusoperaattoreita (katso liite).

Sailing AND enrichments.socialScores.tw_retweets>20

Tuottaa twiitit, joissa mainitaan "sailing" ja joilla on yli 20 uudelleentwiittausta.

SOMEYHTEYDET

Sisältää yksityisesti kerätyn sisällön muun muassa Omat yhteydet -kohdassa liitetyistä somekanavista (kuten FB, IG ja TW) ja seuratuista someyhteyksistä.

metaData.provider.type:"socialconnections"

Tuottaa tulokset tietystä tililläsi olevasta yksityisestä someyhteydestä.

FACEBOOK-KELAT

Palauttaa asiakirjat, jotka ovat Facebook-keloja.

Saatavilla seuraaville: Facebook

attachmentType:reel

Vastaa asiakirjoja, jotka ovat Facebook-keloja .

Käytettävissä vain tileille, joilla on yhdistetty Facebook-tili.

INSTAGRAM KELAT

Palauttaa asiakirjat, jotka ovat Instagram-keloja.

Saatavilla Instagramiin.

Vastaa asiakirjoja, jotka ovat Instagram-keloja.

Käytettävissä vain tileille, joilla on yhdistetty Instagram-tili.


Monimutkaiset operaattorit

Haku

Toiminto

Esimerkki

Lopputulos

NEWS REACH

Uutisdokumentit, joilla vierailevien yksittäisten kävijöiden määrä on yhtä suuri, suurempi tai pienempi kuin annettu arvo. Käyttää eriarvoisuusoperaattoreita (katso liite).

sailing AND reach>=10000

Kaikki osumat, jotka sisältävät sanan "sailing" ja joiden tavoittavuus on suurempi tai yhtä suuri kuin 10 000.

TUOTEARVIOT

Tuotearviot, joilla on tietty luokitus. Arvioinnit normalisoidaan prosenttiasteikolla 0–100. Esimerkiksi 80 tarkoittaa 80 % positiivisia tai 4/5 tähteä.

ratings>80 AND sailboat

Tuottaa tuotteen arviointidokumentit, joissa mainitaan “sailboat” ja joiden arviointi on yli 80 %.

KIRJANMERKKI (TAG)

Dokumentit, joille on määritetty tietty Meltwater-kirjanmerkki. Etiketin nimi on kirjainherkkä.

tag:Event

Tuottaa osumat, joille on määritetty kirjanmerkki nimeltä "Event".

CATEGORY

Luokittelee dokumentin lähteeseen kuuluvan aiheluokan mukaan (esim. liiketoiminta, urheilu jne.). Luokkahakua voidaan käyttää lisäämään hakutulosten osuvuutta ja tuottamaan vain määritettyyn luokkaan kuuluvat dokumentit.

Category:"Sports"

Kaikki lähteen dokumentit, joiden aihe on luokiteltu "urheiluksi".

CONCEPT

Luokittelee osumat "käsitteiksi", jotka perustuvat Wikipedian avainlauseisiin ja teemoihin.

Meltwater on analysoinut Wikipedian sivut käyttämällä omaa algoritmia, joka löytää yksilölliset avainsanat, lauseet ja teemat. Ne yhdistetään sitten Wiki-sivun aiheeseen, ja aiheesta tulee "käsite".

Kaikki Meltwaterissa olevat dokumentit, joissa esiintyvät nämä yksilölliset avainsanat, lauseet ja teemat, luokitellaan kyseiseen käsitteeseen.

Tämän avulla voit tarkentaa hakuja käsitteiden (aiheiden) perusteella avainsanojen sijasta. Tästä on hyötyä, kun avainsanasi eivät ole yksilöllisiä tietylle aiheelle, mutta haluat tuottaa tietyn aiheen tulokset rajoittamatta tarkastelualuettasi täsmällisillä avainsanoilla.

concept:Sailing

Wikipedian Sailing-artikkeli liittyy purjehdukseen fyysisenä tekona (esim. tuulen nopeus, vastakäännös, purjeen rakenne jne.). Tämä esimerkki tuottaisi dokumentit, joissa mainitaan myös nämä avainteemat, koska ne liittyvät purjeveneisiin.

Se ei saisi tuottaa tuloksia huvivenekilpailuista tai -tapahtumista, elleivät purjehdusteemat ole keskeinen osa artikkelia. Sitä varten haluamme käyttää käsitettä "Yachting", jolloin tuotetut dokumentit heijastaisivat Wikipedian Yachting-sivun avainteemoja.

PREFERENCE

Lisää tai vähennä sanan, lauseen tai alalausekkeen arvoa ja päätä, mikä esitetään ensisijaisesti osumalauseessa. Vakioarvo on 1, joten tätä suuremmat luvut lisäävät arvoa, kun taas desimaaliluvut väliltä 0–1 vähentävät arvoa.

Sinun tulee käyttää ^ merkkiä numeron kanssa yhdessä (mielellään 10 kertoimissa). Riippuen annetusta numerosta hakusanalle tai lauselle, se saa etusijan muiden edellä. Mitä suurempi numero, sitä enemmän haku korostaa kyseistä hakusanaa.

Race AND (yacht ^2 or sailing ^0.5 )

Kaikki dokumentit, joissa esiintyy sana "race" ja joko sana "yacht" tai "sailing". Tämä ei vaikuta tulosten lukumäärään, mutta vaikuttaa siihen, mitä avainsanoja korostetaan tulosten osumalauseessa.

Esimerkki käyttökohteesta: sähköpostiraporteissa, kun haluat Boolen näyttävän tietyn avainsanan osumalauseessa.

QUESTION MARK

Käytä tätä, kun

etsit yhtä tai useampaa eri avainsanaa dokumentista.

"sen ?"

Kaikki dokumentit, joissa esiintyy sellaisia avainsanoja, kuten "sent" tai "send".

KENOVIIVA

Käytä tätä jättääksesi huomioimatta asteriskien ja lainausmerkkien Boolen funktion. Kenoviiva on sijoitettava ennen asteriskia tai lainausmerkkejä.

E\*trade

"There was more name-calling than at a \"real housewives\" reunion"

Ensimmäinen haku tuottaa kaikki tulokset termille "E*trade" termien "EndWildlifeTrade" ja "EUTrade" sijaan.

Toinen haku tuottaa tulokset tietyillä avainsanoilla. Ilman kenoviivaa kyselyssä lukisi: "there was more name-calling than at a" OR "real housewives" OR "reunion".

XNOT

Käytä tätä, kun haluat jättää tietyn avainsanan pois erityisestä sana- tai lauseyhdistelmästä.

bill XNOT "bill gates"

Kaikki dokumentit, joissa esiintyy sana "bill", paitsi jos ne sisältävät pelkästään sanat "bill gates".
Tämä tuottaisi esimerkiksi dokumentin, jonka sisällössä esiintyy "Bill Murray met Bill Gates", mutta ei dokumenttia, jonka sisällössä esiintyy "Bill Gates makes billions".

AUSTRALIAN "EI SAATAVILLA" OLEVA SISÄLTÖ

Käytä tätä NOT-operaattorin kanssa, kun haluat sulkea pois ei saatavilla olevan australialaisen sisällön.

NOT SourceName:“Licensed by Copyright Agency”

Ei tuota dokumentteja australialaisesta sisällöstä, jota ei ole saatavilla.

ARVIOINTIKRITEERIT

Luokittelee julkaisun lähteeseen kuuluvan aiheluokan mukaan (esim. liike-elämä, urheilu jne.), jotka vastaavat asiakirjan sisältöä. Arviointikriteerihakua voidaan käyttää lisäämään hakutulosten relevanssia ja näyttämään vain tiettyyn aiheeseen kuuluvat julkaisut.

arviointikriteerit: " tietokone-_ja_videopelit" tai arviointikriteerit: "lentomatkustus"

Vastaa julkaisuja, joissa on tietokone- ja videopeleihin liittyvää sisältöä tai lentomatkustamiseen liittyvää sisältöä

VALUUTTA

Käytä hakukoneessa valuuttasymboleja, kuten: ƒ, ℳ, 元, 円, 圆, 圓, ḯ, ₺, , ₼, ₽, ₾,₿.

Bitcoin-symbolin, ₿, haku tuottaa tuloksia, joissa viitataan bitcoiniin.

Tapahtumat

Käytä tätä tietyn tapahtuman asiakirjojen etsimiseen.

Tukee myös jokerimerkkejä.

Katso tuetut tapahtumatyypit liitteestä.

tapahtuman:palkinto

Haetaan tietyn tapahtumatyypin läsnäoloa.

*Suosittelemme käyttämään yhdessä tapahtumayrityksen: kanssa yrityksen tapahtuman hakemista, jolloin artikkeliin merkitään mukana oleva yritys ja tapahtuman tyyppi.

Yrityksen tapahtumat

Tämän avulla voit etsiä tietyn yrityksen tapahtumia.

tapahtumayritys:Apple

Haetaan yritystapahtuman läsnäoloa ja merkitään artikkeliin mukana oleva yritys.

Maanosa

Tämän avulla voit etsiä sisältöä tietyltä Mantereelta.

metaData.source.location.geonames.continent:ID#

Tunnusnumerot löytyvät TÄSTÄ.

Etsitään sisältöä tietyltä mantereelta.

Maa

Käytä tätä etsiäksesi sisältöä tietystä Maasta.

metaData.source.location.geonames.country:ID#

Tunnusnumerot löytyvät TÄSTÄ.

Haetaan sisältöä tietystä maasta.

Paikka

Käytä tätä hakeaksesi sisältöä tietystä paikasta.

metaData.source.location.geonames.place:ID#

Tunnusnumerot löytyvät TÄSTÄ.

Etistään sisältöä tietystä paikasta.

Alue

Käytä tätä etsiäksesi sisältöä tietyltä alueelta.

metaData.source.location.geonames.regions:ID#

Tunnusnumerot löytyvät TÄSTÄ.

Haetaan sisältöä tietyltä alueelta.


Yksikköoperaattorit

Haku

Toiminto

Esimerkki

Lopputulos

BOOLEN SISÄLTÖ

Käytä tätä Boolen funktiota sisällyttääksesi alla olevat kyselyt. Ne eivät toimi oikein, jos ne eivät sisälly kyseiseen Yksiköt-merkkijonoon.

Hakasulkeet ovat pakolliset.

enrichments.namedEntities[query]

KANONINEN NIMI

Yksikön kanoninen nimi, joka on yksiselitteinen ulkoista ontologiaa vasten.

Kanoninen nimi on jonkin todellinen/oikea nimi, ei alias, lempinimi tai lyhenne.

canonicalName:”Smithfield Foods”

Ex. enrichments.namedEntities[canonicalName:”Smithfield Foods”]

Kaikki julkaisut, jotka sisältävät kanonisen nimen Smithfield Foods, koska se liittyy yksikköön Smithfield Foods organisaationa.

Nimi

Yksikön nimi sellaisena kuin se on kirjoitettu julkaisuun.

enrichments.namedEntities[name:“ ”]

Ex. enrichments.namedEntities[name:”Smithfield”]

Kaikki julkaisut, jotka sisältävät kanonisen nimen Smithfield, koska se liittyy yksikköön Smithfield organisaationa.

Tyyppi

Yksikön tyyppi. Käytä yhdessä yllä olevien operaattoreiden kanssa optimoidaksesi tuloksiasi edelleen.

enrichments.namedEntities[name:“ ” AND type:“ ”]

Ex. enrichments.namedEntities[name:”Smithfield”AND type:”organization”]

Kaikki julkaisut, joissa keskustellaan Smithfieldistä organisaationa.


Visuaaliset analyysioperaattorit

Saat täyden luettelon tuetuista tuotemerkkien logoista, julkkiksista, esineistä ja tapahtumista ottamalla yhteyttä asiakaspäällikkösi.

Haku

Toiminto

Esimerkki

Lopputulos

imageText

Käyttää tekstintunnistusta kuviin, joten voit etsiä kuvan sisällä olevaa tekstiä. Huom: teksti on oltava pienillä kirjaimilla

imageText: stop

(kaikki sanat on tuettu)

Julkaisut, joissa sana stop esiintyy kuvan sisällä, esim. stop-kyltissä.

imageEntity

Etsii kuvista tunnettuja kohteita, esim. logoja tai julkkiksia.

imageEntity: "Elon Musk"

imageEntity: BMW

Artikkelit/julkaisut, joissa olevassa kuvassa esiintyy Elon Musk

Artikkelit/julkaisut, joissa olevassa kuvassa on BMW-logo

imageAgeGroup

Käyttää iän tunnistusta artikkelissa tai julkaisussa oleviin kuviin.

Tuetut arvot ovat

children (alle 13-vuotiaat), teenagers (13-22-vuotiaat), young_adults (22-31-vuotiaat), adults (31-61-vuotiaat) ja seniors (yli 61-vuotiaat)

imageAgeGroup: seniors

Artikkelit/julkaisut, joissa olevassa kuvassa on yli 60-vuotiaaksi arvioitu henkilö.

imageGender

Käyttää sukupuolen tunnistusta artikkelissa tai julkaisussa oleviin kuviin.

Tuetut arvot ovat m (mies), f (nainen) tai u (tuntematon).

imageGender: f

Artikkelit/julkaisut, joissa olevassa kuvassa esiintyy naispuolinen henkilö.

imagePeopleDensity

Laskee kuvassa havaittujen kasvojen määrän arvioidakseen kuvassa esiintyvien henkilöiden määrän.

Tuetut arvot ovat: solo (1 henkilö), duo (2 henkilöä), group (3-10 henkilöä), crowd (yli 10 henkilöä)

imagePeopleDensity: duo

Artikkelit/julkaisut, joissa olevassa kuvassa esiintyy kaksi henkilöä.

imageEmotion

Käyttää tunteiden tunnistusta artikkelin/julkaisun kuviin.

Tuetut arvot ovat: a (viha), j (ilo) ja u (tuntematon).

imageEmotion: a

Artikkelit/julkaisut, joissa olevassa kuvassa ainakin yksi kasvoista vaikuttaa vihaiselta.

imageMeme

Käyttää meemien tunnistusmallia kuvien luokittelemiseksi todennäköisiksi meemeiksi.

Tuetut arvot ovat true ja false

imageMeme: true

Artikkelit/julkaisut, joissa on meemiltä vaikuttava kuva.

imageObject

Käyttää objektin tunnistusta artikkeleissa/julkaisussa oleviin kuviin.

imageObject: dog

Artikkelit/julkaisut, joissa olevassa kuvassa esiintyy koira.

imageScene

Käyttää näkymän tunnistusta artikkeleissa/julkaisussa oleviin kuviin.

imageScene: beach

Artikkelit/julkaisut, joissa oleva kuva kuvaa rantaa/rantamaisemaa.

imageContent

Kätevä alias, joka etsii tekstiä, objekteja ja näkymiä.

imageContent: baseball

Artikkelit/julkaisut, joissa on pesäpalloa tai pesäpallo-ottelua kuvaava kuva tai sana baseball näkyy kuvassa, esimerkiksi t-paidassa tai mainostaulussa.

NSFW (Työpaikalle soveltumaton sisältö)

kätevä peitenimi, jossa yhdistyy NLP- ja kuvantunnistusmallit graafisen/seksuaalisen sisällön tunnistamiseksi. NSFW-suodatin kattaa tekstiin, Redditin, blogit, uutissisällön ja Twitterin.

Tuetut arvot ovat true ja false

nsfw: false

Artikkelit/julkaisut, joiden sisältö on määritetty turvalliseksi sekä tekstin että kuvien osalta.

spam

Kätevä alias, joka yhdistää työlle turvattomaksi määritetyn sisällön ja mainossisällön mahdollisen roskapostisisällön poistamiseksi/sisällyttämiseksi

Tuetut arvot ovat true ja false

spam: false

Artikkelit/julkaisut, jotka ovat turvallisia työlle eivätkä vaikuta mainossisällöltä, esim. alennusmyynnit, alennukset, kupongit.


Kriisinhallinta: Boolen operaattorit

Kriisin- ja riskinhallintahakua laadittaessa haku vaihtelee sen mukaan, miten kriisi määritellään. Boolen kyselysi vaihtelee sen mukaan, mitä etsit ja millä alalla toimit. Olemme koonneet alle joitakin käytetyimpiä kriisinhallintaa koskevia Boolen kyselyn esimerkkejä.

Kriisien, riskien ja negatiivisten asioiden luonteen vuoksi jotkin avainsanat voivat sisältää arkaluonteisia asioita, halventavia termejä tai kirosanoja. Tämä on valitettava tosiasia riskien ja kriisien seurannassa, etenkin jos seuraat sosiaalisen median kanavia.

Kriisiesimerkki

Boolen kysely

Viha

(hate OR hated OR hateful OR anger OR angry OR disgust OR disgusted OR disgusting OR emojis:😠 OR emojis:😡 OR emojis:🖕 OR emojis:😷) NOT ("don't hate" OR "not angry")

Boikotit

boycott OR boycotts OR boycotted OR boycotting

Salaliitot

conspiracy OR conspiracies OR conspire OR conspired

Korruptio

corrupt OR corrupted OR corruptions

Asiakasvalitukset

"can someone get back to me" OR "please reply" OR "please call me" OR "never answered" OR "need help" OR "awful service" OR "waited forever" OR "the worst" OR "can't get in touch" OR "charged me" OR "refund" OR "where do i" OR "who can i" OR "what is the number" OR "customer service" OR "so bad" OR "help me" OR "brand rep" OR "on hold"

Kyberhyökkäys

hack OR hacking OR hacker OR hackers OR hacked OR malicious OR malware OR virus OR viruses OR “cyber attack” OR cyberattack OR “cyber attacks” OR cyberattacks OR “cyber attacker” OR cyberattacker OR “cyber attackers” OR cyberattackers OR “cyber attacks” OR cyberattacks OR “cyber attacking” OR cyberattacking OR “cyber attacked” OR cyberattacked OR “cyber army” OR cyberarmy OR “cyber security” OR “cyber securities” OR cybersecurity OR cybersecurities OR “cyber command” OR cybercommand OR “cyber threat” OR cyberthreat OR “cyber threats” OR cyberthreats OR spyware OR spywares OR cyberwarfare OR “cyber warfare” OR “cyber terrorism” OR cyberterrorism OR “cyber terror” OR cyberterror OR “cyber terrors” OR cyberterrors OR “cyber campaign” OR stuxnet OR cyberterrorist OR “cyber terrorist” OR cyberterrorists OR “cyber terrorists” OR worms OR “Trojan horse” OR Trojanhorse OR “Trojan horses” OR Trojanhorses OR phreaking OR scammers OR scamming OR scam OR phishing OR phished OR spammer OR rootkit OR “brute forcing” OR bruteforcing

Tietoverkkomurto

"data breach" OR databreach OR "cyber breach" OR cyberbreach OR "data leak" OR "data leaks" OR dataleak OR dataleaks OR "data hack"

Kyberturvallisuus

"cyber attack" OR cyberattack OR "cyber attacks" OR cyberattacks OR "cyber attacker" OR cyberattacker OR "cyber attackers" OR cyberattackers OR "cyber attacking" OR cyberattacking OR "cyber attacked" OR cyberattacked OR "cyber army" OR cyberarmy OR "cyber security" OR "cyber securities" OR cybersecurity OR cybersecurities OR cyberwarfare OR "cyber warfare" OR "cyber terrorism" OR cyberterrorism OR "cyber terror" OR cyberterror OR "cyber terrors" OR cyberterrors OR cyberterrorist OR "cyber terrorist" OR cyberterrorists OR "cyber terrorists"

Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus

diversity OR diverse OR equality OR equalities OR "equal rights" OR equalrights OR "equal right" OR equalright OR “equal pay” OR equalpay OR "equal salary" OR equalsalary OR "equal salaries" OR equalsalaries OR "gender equality" OR genderequality OR "gender bias" OR genderbias OR "race bias" OR "racial bias" OR inclusion OR inclusions OR inclusive OR inclusivity OR "de&i"

Syrjintä

discrimination OR discriminate OR discriminated OR discriminating

Monimuotoisuus

diversity OR equality OR equalities OR "equal rights" OR equalrights OR "equal right" OR equalright OR “equal pay” OR equalpay OR "equal salary" OR equalsalary OR "equal salaries" OR equalsalaries OR "gender equality" OR genderequality OR "gender bias" OR genderbias OR "de&i" OR "age bias" OR ageism OR ageist OR "race bias" OR "racial bias"

Pelko

(afraid OR terrifying OR nervous OR stressed OR anxiety OR anxious OR scary OR emojis:😧 OR emojis:😨 OR emojis:😰) NOT ("not nervous" OR "not stressed" OR "not be anxious" OR "not scary" OR "not afraid" OR "not be afraid")

Häirintä

harassment OR workplaceharassment OR sexualharassment OR assault OR sexualassalt OR derogatory OR "racial slur" OR racialslur OR "racial slurs" OR racialslurs OR "ethnic slur" OR ethnicslur OR "ethnic slurs" OR ethnicslurs OR racist OR racists OR racism OR "micro aggression" OR "microaggression" OR "micro aggressions" OR "microaggressions" OR homophobic OR homophobics OR homophobes OR homophobe OR homophobia OR transphobic OR transphobics OR transphobe OR transphobes OR transphobia

Tarkoitukselliset uhat

(threat OR threaten OR threatened OR threatening OR threats OR vandalize OR vandalizes OR vandalized OR vandalizing OR "shooting spree" OR "shooting sprees" OR "bomb threat" OR "bomb threats" OR "going to kill" OR "going to shoot" OR "going to stab" OR "going to destroy" OR "going to murder" OR "going to hurt" OR "want to shoot" OR "want to hurt" OR "want to kill" OR "want to stab" OR "want to destroy" OR "want to murder" OR "blow up" OR kidnap OR kidnapping OR weapon OR weapons OR attacked OR attacking OR attacker OR "burn down" OR burndown OR bombing OR bombed OR bomb OR riots OR riot OR "suspicious package" OR "suspicious device" OR assassinate) NEAR/6 ("going to" OR gonna OR planning OR "planning to" OR plotting OR "plotting to")

Oikeusjutut

lawsuit OR lawsuits OR "legal proceeding" OR legalproceeding OR "legal proceedings" OR legalproceedings OR sueing OR sued

Misinformaatio

misinformation OR "mis information"

Protestit

protest OR protests OR protesting OR protestor OR protestors OR protester OR protesters OR protested

Lakisääteiset seuraamukset

"regulatory sanction" OR regulatorysanction OR "regulatory sanctions" OR regulatorysanctions

Uhat

threat OR threaten OR threatened OR threatening OR threats OR vandalize OR vandalizes OR vandalized OR vandalizing OR "shooting spree" OR "shooting sprees" OR "bomb threat" OR "bomb threats" OR "going to kill" OR "going to shoot" OR "going to stab" OR "going to destroy" OR "going to murder" OR "going to hurt" OR "want to shoot" OR "want to hurt" OR "want to kill" OR "want to stab" OR "want to destroy" OR "want to murder" OR "blow up" OR kidnap OR kidnapping OR weapon OR weapons OR attacked OR attacking OR attacker OR "burn down" OR burndown OR bombing OR bombed OR bomb OR riots OR riot OR "suspicious package" OR "suspicious device"


Liite

ERIARVOISUUSOPERAATTORIT

DATATYYPIN / SOME-KANAVAN MUKAISET OPERAATTORIT

 • infoType:“news”

 • infoType:“social”

 • infoType:“broadcast”

 • socialType:“twitter”

 • socialType:“facebook”

 • socialType:“instagram”

 • socialType:“reddit”

 • socialType:“youtube”

 • socialType: "kakaotalk"

 • socialType: "linevoom"

 • socialType:“social_comments”

 • socialType:“social_reviews”

 • socialType:“social_message_boards”

 • socialType:“social_blogs”

 • SourceName:"julkaisun nimi"

 • broadcastType:"au" (radio-/äänisisältö lähetyksestä)

 • broadcastType:"vi" (TV-/videosisältö lähetyksestä)

SÄVYOPERAATTORI

Positiivinen

sentiment:"positive"

Negatiivinen

sentiment:"negative"

Neutraali

sentiment:"neutral"

Ei arvioitu

sentiment:"u"

KÄSITEOPERAATTORI

Koska käsitehaun ydinriippuvuus on Wikipedia, se toimii vain sellaisten käsitteiden kanssa, joille on olemassa Wikipedia-sivuja, ja vain niille kielille, joille Wikipedia-sivut ovat olemassa.

LUOKKAOPERAATTORI

Luokkien nimet ovat englannin kielen mukaisessa järjestyksessä. Alla oleva luokkaluettelo on järjestetty esiintymistiheyden perusteella, yleisin ensin.

1. Business

2. Science

3. Sports

4. Government

5. Finance

6. Health & Medicine

7. Food & Beverage

8. Entertainment

9. Politics

10. Technology

11. Energy

12. Manufacturing

13. Culture

14. Information Technology

15. Legal

16. Religion

17. Arts

18. Engineering

19. Hobbies & Leisure

20. Agriculture

21. Computers

22. Education

23. Electronics

24. Transportation

25. Building & Construction

26. Lifestyle

27. Economy

28. Trade

29. Social Media

30. E-commerce

31. Stock Market

32. Animals

33. Military

34. Telecommunications

35. Materials

36. Retail

37. Design

38. Careers

39. Crime

40. News & Media

41. Insurance

42. Automotive

43. Travel

44. Family

45. Music

46. House & Home

47. Personal

48. Consumer Goods & Services

49. Aviation

50. Real Estate

51. Nautical

52. Resources

53. Beauty

54. Pharmaceutical

55. Logistics

56. Fashion

57. Architecture & Design

58. Non Governmental Organizations

59. News & Current Affairs

60. Hospitality

61. Local

ARVIOINTIKRITEEREJÄ

Taso 1

Taso 2

Taso 3

aikuinen

taide_ja_viihde

julkkikset_ja_viihdeuutiset

sarjakuva_ja_animaatio

anime_ja_manga

sarjakuvat

viihdeteollisuus

elokuva-_ja_tv-_teollisuus

tapahtumat_ja_listaukset

bars_clubs_and_nightlife

konsertit_ja_musiikkifestivaalit

huumori_

hauskoja_kuvia_ja_videoita

elokuvat

musiikki_ja_audio

tanssi-_ja_elektroninen_musiikki

musiikkilaitteet_ja_tekniikka

musiikkistriimit_ja_lataukset

pop-musiikki

radio

rock-musiikki

urban_ja_hip-hop

maailmanmusiikki

vaihtoehtoinen

verkkomedia

verkkokuvagalleriat

esittävät_taiteet

näytteleminen_ja_teatteri

tanssi

tv_ja_video

verkkovideo

tv-ohjelmat

taide_ja_design

arkkitehtuuri

design

maalaus

valokuvaus_ja_digitaalinen_taide

autot_ja_ajoneuvot

polkupyörät_ja_tarvikkeet

veneet_ja_vesikulkuneuvot

moottoriajoneuvot

hybridi-_ja_vaihtoehtoiset_ajoneuvot

moottoripyörät

kuorma-autot_ja_maastoautot

ajoneuvokoodit_ja_tieliikennelait

ajoneuvojen_varaosat_ja_palvelut

ajoneuvojen_varaosat_ja_lisävarusteet

ajoneuvokauppa

kauneus_ja_fitness

kehotaide

kosmeettiset_toimenpiteet

kauneuskirurgia

kasvojen_ja_vartalon_hoito

meikit_ja_kosmetiikka

tuoksut_ja_hajuvedet

ihon-_ja_kynsien_hoito

muoti_ja_tyyli_

muotisuunnittelijat_ja_-kokoelmat

fitness

hiustenhoito

kylpylät_ja_kauneuspalvelut

painonhallinta

kirjat_ja_kirjallisuus

lastenkirjallisuus

runous

kirjoittajien_apuneuvot

liiketoiminta_ja_teollisuus

ilmakehä_ja_puolustus

avaruusteknologia

maa-_ja_metsätalous

ajoneuvoteollisuus

yritysrahoitus

yritystoiminta

yrityspalvelut

toimistotarvikkeet

kemianteollisuus

rakentaminen_ja_kunnossapito_

rakennusmateriaalit_ja_tarvikkeet

energia_ja_hyödykkeet

öljy_ja_kaasu

uusiutuva_ja_vaihtoehtoinen_energia

matkailu-,_majoitus-,_ravitsemis-_ja_elämyspalvelut

teolliset_materiaalit_ja_laitteet

metallit_ja_kaivosteollisuus

lääkkeet_ja_biotekniikka

painaminen_ja_julkaiseminen

pienyrittäjyys_

verkostomarkkinointi_ja_liiketoimintamahdollisuudet

tekstiilit_ja_kuitukankaat

kuljetus_ja_logistiikka

raideliikenne

tietokoneet_ja_elektroniikka

tietokoneavusteinen_suunnittelu_ja_valmistus

tietokonelaitteistot

tietokonekomponentit

tietokoneasemat_ja_muistit

tietokoneiden_oheislaitteet

kannettavat_tietokoneet

tietokoneiden_turvallisuus

kuluttajaelektroniikka

äänilaitteet

kamerat_ja_valokuvauslaitteet

dronet_ja_kauko-ohjattavat_lennokit

pelijärjestelmät_ja_konsolit

tv-_ja_videolaitteet

elektroniikka_ja_sähkö

yritysteknologia

verkostoituminen

ohjelmointi

ohjelmisto

yritys-_ja_tuottavuusohjelmistot

multimediaohjelmistot

käyttöjärjestelmät

rahoitus

kirjanpito_ja_tilintarkastus_

verojen_valmistelu_ja_suunnittelu

pankkitoiminta

luotot_ja_lainat

lainat

taloussuunnittelu_ja_hallinta

vakuutukset

sairausvakuutukset

sijoittaminen

valuutat_ja_valuuttakauppa

osakkeet_ja_obligaatiot

ruoka_ja_juoma

juomat

alkoholijuomat

kahvi_ja_tee

ruoanlaitto_ja_reseptit

jälkiruoat

ruoka

leivonnaiset

aamiainen

makeiset

liha_ja_merenelävät

naposteltavat

elintarvike- ja päivittäistavarakauppiaat

ravintolat

pikaruoka

pizzeriat

pelit

lautapelit

korttipelit

pokeri_ja_kasinopelit

tietokone-_ja_videopelit

ampumispelit

strategiapelit

uhkapelit

lotto

nettipelit

suuret_moninpelit)

roolipelit

terveys

ikääntyminen_ja_geriatria

sairaudet

syöpä

diabetes

umpieritysjärjestelmän_sairaudet

sydän_ja_verenpaine

tarttuvat_taudit

neurologiset_sairaudet

kivunlievitys

ihosairaudet

terveyden-_ja_sairaanhoitoalan_koulutus

lääketieteelliset_tilat_ja_palvelut

sairaalat_ja_hoitokeskukset

lääketieteelliset_toimenpiteet

miesten_terveys

mielenterveys

ahdistus_ja_stressi

masennus

hoitotyö

avustettu_asuminen_ja_pitkäaikainen_hoiva

ravitsemus

erityiset_ja_rajoitetut_ruokavaliot

vitamiinit_ja_ravintolisät

suun_ja_hampaiden_hoito

apteekit

lääkkeet

julkinen_terveys

lisääntymisterveys

päihdyttävien_aineiden_väärinkäyttö

tupakointi_ja_tupakoinnin_lopettaminen

silmien_terveys

naisten_terveys

harrastukset_ja_vapaa-aika

käsityöt

kuitu-_ja_tekstiilitaide

palkitseminen_ja_kilpailut

ulkoilu

kalastus

vaellus_ja_retkeily

radio-ohjaus_ja_mallinnus

juhlat

juhlapyhät_ja_kausijuhlat

häät

vesiaktiviteetit

veneily

surffaus_ja_uiminen

koti_ja_puutarha

makuu-_ja_kylpyhuoneet

puutarhanhoito_ja_maisemointi

lvi_ja_ilmastointi

koti_ja_sisustaminen

kodinkoneet

sisustustarvikkeet

lamput_ja_valaistus

olohuoneen_kalusteet

remontointi

säilytys_ja_hyllyt

keittiö_ja_ruokailutila

keittiö-_ja_ruokailuvälineet

tuholaistorjunta

internet_ja_tietoliikenne

sähköposti-_ja_viestipalvelut

matkapuhelimet_ja_langattomat_laitteet

matkapuhelimien_ja_langattomien_laitteiden_lisätarvikkeet

mobiilisovellukset_ja_lisäosat

matkapuhelimet

palveluntarjoajat

verkkopalvelut

verkkosivujen_suunnittelu_ja_kehitys

työpaikat_ja_koulutus

koulutus

korkeakoulut_ja_yliopistot

perusasteen_koulutus

standardoidut_kokeet_ja_pääsykokeet

työpaikat

työpaikkalistaukset

laki_ja_hallinto

hallinto

viisumit_ja_maahanmuutto

lainopillinen

lainopilliset_palvelut

asevoimat

valtiollinen_turvallisuus

oikeuslaitos

pelastuspalvelut

viranomaistyö

sosiaaliset_palvelut

uutiset

talousuutiset

yritysuutiset

rahoitusmarkkinauutiset

politiikka

urheilu-uutiset

sää

verkkoyhteisöt

bloggaajien_resurssit_ja_palvelut

deittailu_ja_henkilökohtaista

verkon_parhaimmat

skins_themes_and_wallpapers

valokuvien_ja_videoiden_jakaminen

valokuvien_ja_kuvien_jakaminen

sosiaaliset_verkostot

virtuaalimaailmat

ihmiset_ja_yhteiskunta

perhe_ja_ihmissuhteet

perhe

avioliitto

lapset_ja_teini-ikäiset

lasten_mielenkiinnonkohteet

uskonnot_ja_vakaumukset

seniorit_ja_eläköityminen

sosiaaliset_ongelmat_ja_vaikuttaminen

hyväntekeväisyys_ja_kehitysyhteistyö

vihreä_elämäntapa_ja_ympäristökysymykset

työvoimapoliittiset_kysymykset

yhteiskunta-_ja_valtiotieteet

lemmikit_ja_eläimet

eläintuotteet_ja_palvelut

lemikkien_ruoka_ja_tarvikkeet

lemmikit

kissat

koirat

hevoset

villieläimet

kiinteistöt

kiinteistönvälitys

vuokra-asunnot

myytävät_asunnot

kiinteistönvälityspalvelut

viittaukset

yleiset_viittaukset

elämäkerrat_ja_sitaatit

maantieteelliset_viittaukset

kartat

humanismi

historia

kieliresurssit

kirjastot_ja_museot

museot

tiede

tähtitiede

biologia

tietojenkäsittelytiede

geotieteet

ilmakehätieteet

geologia

geologia

ekologia_ja_ympäristö

ilmastonmuutos_ja_ilmaston_lämpeneminen

suunnittelu_ja_tekniikka

arat_aihepiirit

ostokset

antiikki_ja_keräilyesineet

vaatteet

urheiluvaatteet

rennot_vaatteet

lastenvaatteet

vaatteet_ja_asusteet

puvut

silmälasit

jalkineet

juhlapukeutuminen

päähineet

miesten_vaatteet

alusasut

naisten_vaatteet

kuluttajien_resurssit

kuluttajien_edunvalvonta_ja_suojelu

kupongit_ja_alennukset

tarjoukset

lahjat_ja_juhlatarvikkeet

kortit_ja_tervehdykset

kukat

lahjat

luksustuotteet

tukkukaupat_ja_tavaratalot

valokuva-_ja_videopalvelut

tupakkatuotteet

lelut

urheilu

eläinurheilu

korkeakoululiikunta

kamppailulajit

nyrkkeily

itsepuolustuslajit

paini

extreme-urheilu

yksilöurheilu

pyöräily

golf

mailapelit

kansainväliset_urheilukilpailut

moottoriurheilu

urheilutuotteet

joukkueurheilu

amerikkalainen_jalkapallo

baseball

koripallo

kriketti

hockey

rugby

jalkapallo

vesiurheilu

talviurheilu

hiihto_ja_lumilautailu

matkailu

lentomatkailu

bussit_ja_junat

risteilijät

hotellit_ja_majoitusliikkeet

turistikohteet

rannat_ja_saaret

vuoristo-_ja_hiihtokeskukset

alueelliset_puistot_ja_puutarhat

teemapuistot

eläintarhat-akvaariot-suojelualueet

TAPAHTUMAN JÄRJESTÄJÄ

Tapahtuman: järjestäjä tukee seuraavia tapahtumatyyppejä:

 • Yrityskauppa

 • Palkinnot

 • capacity_expansion

 • capacity_reduction

 • civil_law

 • conference_participation

 • criminal_law

 • customer_win

 • cyber_attack

 • Ympäristö, yhteiskunta ja hallinto

 • executive_appointment

 • executive_departure

 • executive_replacement

 • Varainhankinta

 • headcount_growth

 • headcount_reduction

 • info_leak

 • Maksukyvyttömyys

 • Listautumisanti

 • Aloita

 • market_expansion

 • Fuusio

 • neutral_financial_results

 • Kumppanuus

 • pr_problem

 • Uudelleenjärjestely

 • Strategia

 • strong_financial_results

 • valuation_change

 • valuation_decrease

 • valuation_increase

 • weak_financial_results


💡 Vihje

Tarvitsetko lisää apua? Ota meihin yhteyttä Live Chatin kautta tai tutustu asiakasyhteisöömme.

Löydä vastauksia ja apua Meltwaterin tuen ja yhteisön asiantuntijoilta.


Vastasiko tämä kysymykseesi?