Siirry pääsisältöön
Kaikki kokoelmatKaikki boolean-arvo
Boolean-hakujen aloitusopas
Boolean-hakujen aloitusopas

Tutustu uusiin Boolean-operatoreihin ja logiikkaan, jotta voit optimoida hakusi ja tarkentaa tuloksia.

Cheyenne V. avatar
Tekijä: Cheyenne V.
Päivitetty yli viikko sitten

Tämän artikkelin tarkoituksena on selventää Boolean-hakulogiikan monimutkaisuutta ja tarjota tehokkaita työkaluja ja tekniikoita, joiden avulla voi tehdä älykkäitä hakuja, ja jotka suodattavat epäolennaiset tulokset pois. Vaikka tämä kaikki saattaa aluksi vaikuttaa haastavalta, Boolean-haku noudattaa suoraviivaista logiikkaa. Harjoittelun ja opastuksen avulla oppii nopeasti hyödyntämään sen voimaa kohdennetumpien ja tehokkaampien hakujen tekemiseen.


Boolean yleiskatsaus

Voit ajatella Booleania hakusi kielioppina. Aivan kuten lauseilla on rakenne, myös hauillasi tulee olla rakenne. Booleanin avulla voit käyttää termejä, kuten AND, OR ja NOT, jotta haut olisivat älykkäitä ja tarkkoja.


Boolen operaattorit

Boolean-haun jonon muodostamisen tärkeimmät operaattorit ovat AND, OR ja NOT. Nämä ovat rakennuspalikoita, joiden avulla ilmaiset tarkalleen, mitä haluat haun saavuttavan.

Ne toimivat näin:

 • AND: Kaikkien termien on oltava mukana. Kaventaa hakua.

 • OR: Vähintään yhden termin on oltava mukana. Laajentaa hakua.

 • NO: Sulkee pois tietyt termit. Rajoittaa hakua.


Esimerkki Boolen hausta

Katsotaanpa esimerkki avainsanahausta:

Kun muunnamme yllä olevan haun Boolean-haun jonoksi, se näyttää tältä:

apple AND (watch OR iwatch) NOT ("apple sauce" OR "apple juice" OR "apple orchard*")

Jotta ymmärtäisimme näitä komponentteja paremmin, tehdään jako kolmeen osaan:

Koulutusresurssi: Tässä on visuaalinen esitys siitä, miten nämä operatorit toimivat käytännössä.

VINKKI: Boolean-operaattoreiden kirjoittaminen isoilla kirjaimilla on paras käytäntö (vaikka sitä ei enää tarvita), koska se helpottaa hakumerkkijonojen ylläpitoa huomattavasti.


Boolean-haun muokkaaminen

Voimme muuttaa alkuperäistä hakukyselyämme kahdella tavalla: joko laajentamalla tai kaventamalla hakualuetta. Tutustutaanpa siihen, miten tämä tehdään:

Haun laajentaminen

Laajemman tuotevalikoiman kattamiseksi voimme lisätä hakuun toisen luokan, kuten iPhonen. Tämä muokattu haku näyttää tältä:

apple AND (watch OR iwatch OR IPHONE) NOT ("apple sauce" OR "apple juice" OR "apple orchard*")

Tämä lisäys laajentaa hakua niin, että se sisältää myös iPhoneen liittyviä tuloksia.

Haun rajaaminen

Voit tarkentaa hakua sulkemalla pois tiettyjä termejä. Esimerkiksi kaikkien iPhonea koskevien mainintojen poistaminen kaventaisi tuloksia:

apple AND (watch OR iwatch) NOT (IPHONE or "apple sauce" OR "apple juice" OR "apple orchard*")

Sinun on kuitenkin oltava varovainen, kun jätät termejä pois, sillä voit jättää huomiotta tärkeitä tietoja. Jos jätät termin "iPhone" pois hausta, saatat jäädä paitsi hyödyllisistä tuloksista, joissa mainitaan sekä kello että iWatch ja iPhone.


Boolean-haun tulosten tarkentaminen

Voit tarkentaa ja parantaa hakutuloksia käyttämällä muita Boolean-syntaxeja:

 • Lainausmerkit (" "): Käytä näitä tarkoissa lauseissa. Esimerkiksi haku "apple pie" varmistaa, että tulokset sisältävät tämän tarkan lauseen.

 • Sulkeet ( ): Näitä käytetään ryhmittelemään vaihtoehtoisia termejä yhteen. Esimerkiksi (watch OR iwatch) ryhmittelee nämä termit yhdeksi yksiköksi haussa.

  Ne ovat myös hyvän Boolean-haun salaisuus. Kun haut pitenevät, sulkeet ovat yhtä välttämättömiä hakusi rakenteelle kuin boolean-operatorien sijainti. Jos hakusi näyttää esimerkiksi tältä: apple AND (watch OR iwatch OR iPhone) NOT "apple sauce" OR "apple juice" OR "apple orchard*", et ole virallisesti ryhmitellyt loppuosan avainsanoja yhteen, jotta ne voitaisiin sulkea pois, joten saat epäolennaisia tuloksia. Varmista sen sijaan, että hakusi näyttää tältä: apple AND (watch OR iwatch OR iPhone) NOT ("apple sauce" OR "apple juice" OR "apple orchard*")

 • Tähti (*): Tämä toimii yleismerkkinä. Se on hyödyllinen sanan eri muotojen kaappaamiseen. Esimerkiksi "apple orchard*" löytää sekä yksikön että monikon, kuten "apple orchard" ja "apple orchards".

Koulutusresurssi: Boolean Training Guide -oppaamme opastaa sinua esimerkkien ja edistyneiden Boolean-operatorien avulla.


Edistyneiden Boolean-operatorien ymmärtäminen

Seuraavaksi tutustutaan kehittyneisiin operatoreihin ja erityisiin syntax-sääntöihin, joiden avulla voit tehdä hauista entistäkin tarkempia. Lisäämme tietoa jo opitun tiedon päälle, ja lisäämme uusia operatoreita ja erityisen hyödyllisiä syntax-vinkkejä.

OPERAATTORI

KÄYTTÖ

ESIMERKKI

TULOS

AND

Kun haluat, että kaksi hakusanaa näkyy samassa asiakirjassa

Apple AND watch

Jokaisessa asiakirjassa on molemmat hakusanat

OR

Kun haluat, että asiakirja sisältää ainakin yhden hakusanan.

Apple OR iPhone

Jokaisessa asiakirjassa on ainakin yksi hakusanoista

NOT

Kun haluat, että asiakirja ei sisällä hakusanaa

Apple NOT “apple juice”

Kaikki asiakirjat sisältävät termin apple mutta yksikään ei sisällä hakusanaa apple juice.

NEAR

Kun haluat, että kaksi hakusanaa ovat lähekkäin (sama konteksti) artikkelissa

Apple NEAR watch

Jokaisessa asiakirjassa on molemmat hakusanat, ja niiden välissä on enintään 4 sanaa

NEAR/N

Sama kuin NEAR, mutta voit määrittää pidemmän etäisyyden sanojen välille

Apple NEAR/10 watch

Jokaisessa asiakirjassa on molemmat hakusanat, ja niiden välissä on enintään 10 sanaa

AND/OR

Kun haluat laajentaa tuloksia sallimalla useita määreitä.

Apple AND (watch OR iWatch)

Jokaisessa asiakirjassa on Apple ja joko watch tai iwatch.

ONEAR

Sama kuin NEAR, mutta lisää järjestyksen

Käytä tätä, kun haluat, että asiakirjassa on kaksi sanaa lähellä toisiaan tietyssä järjestyksessä.

Apple ONEAR watch

Sekä Apple että watch esiintyvät dokumentissa siten, että niiden välissä on korkeintaan 4 sanaa, ja Apple tulee esiintyä ennen sanaa watch.

ONEAR/N

Sama kuin ONEAR, mutta voit määrittää pidemmän etäisyyden sanojen välille.

Käytä tätä, kun hakusanojen on oltava tietyn välimatkan päässä toisistaan ja tietyssä järjestyksessä.

Apple ONEAR/10 watch

Molemmat hakusanat ovat asiakirjassa niin, että sanojen Apple ja watch välissä on korkeintaan 10 sanaa, ja Apple on ennen sanaa watch.

WORD FREQUENCY

Tätä operaattoria käytetään, kun tulosten halutaan sisältävän hakusanan useita kertoja

Apple{3,}

Jokaisessa dokumentissa on esiinnyttävä Apple vähintään 3 kertaa. Lue lisää esiintymistiheydestä.


Boolean-muokkaustyökalun käyttäminen

Kun napsautat Tarkennettu haku -kohtaa Exploressa, näet tyhjän laatikon. Tämä on Boolean-muokkaustyökalu, joka helpottaa Boolean-hakukyselyjen luomista tyhjästä. Muokkaustyökalun avulla voit rakentaa hakuja helpommin ja nopeammin, sillä eri elementit on värikoodattu, jotta ne on helppo tunnistaa.

Katsotaanpa esimerkkiä värikoodauksesta:

 • Sininen - jakava operator (AND, OR, NOT, NEAR)

 • Vihreä - lauseet "lainausmerkeissä"

 • Musta - sanat/ilmaukset, jotka eivät ole suluissa

 • Oranssi - Edistyneet operatorit

Boolean-muokkaustyökalussa on myös linkki, jonka kautta voit tarkastella täydellistä Boolean-operatorien kirjastoa:


Haku kirjasinkoon mukaan

Exploren Toiminto-pudotusvalikosta voit hakea avainsanoja kirjasinkoon mukaan:


NEWS-sisällön hakeminen

Boolean-haku mahdollistaa erittäin tarkat haut. Uutissisällön osalta voit rajata hakuja tiettyihin artikkelin osiin, kuten otsikkoon tai aloitustekstiin (ingressiin).

Huomautus: Tätä syntaxia ei voida soveltaa somesisältöön.

 1. Otsikkohaut: Esimerkiksi title:"Apple" AND (watch OR iwatch) antaa tuloksiin artikkeleita, joissa "Apple" on otsikossa ja joko "watch" tai "iWatch" mainitaan muualla artikkelissa.

 2. Teksti/ingressihaut: Vastaavasti ingress:"Apple" AND (watch OR iwatch) näyttää artikkelit, joiden alkutekstissä on "Apple" ja joissa "watch" tai "iWatch" mainitaan muualla.

Huomaa: otsikko- ja ingressisyntaxit vaativat lainausmerkit " " hakusanojen ympärille (vaikka hakusana olisi yksi sana).


SOCIAL-sisällön hakeminen

Explore yksinkertaistaa sometrendien seurantaa, vaikuttajien seurantaa ja avainhenkilöiden tai aiheiden mainintojen seurantaa. Näin voit käyttää sitä tehokkaasti:

 1. Kirjoittajahaku: Jos haluat löytää tietyn henkilön luomaa sisältöä, käytä 'author'-kirjanmerkkiä. Esimerkiksi: author:"tim_cook" OR author:"Tim Cook" näyttää Tim Cookin luomat julkaisut.

 2. Mainintahaku: Jos haluat löytää julkaisuja, joissa puhutaan henkilöstä tai mainitaan henkilö, käytä "mention"-kirjanmerkkiä. Esimerkiksi mention:"tim_cook" antaa tuloksiksi julkaisuja, joissa mainitaan Tim Cook.

 3. Yleinen haku: haku "tim_cook" hakee julkaisuja, jotka sisältävät merkinnän @tim_cook. Se ei kuitenkaan näytä @tim_cook -käyttäjän luomia julkaisuja, ellei "@tim_cook" ole myös julkaisussa.

 4. Hashtag-haku: Jos haluat seurata tiettyä hashtagia, käytä muotoa: hashtag:"applewatch". Tämä antaa tuloksiksi julkaisuja, jotka sisältävät hashtagin #applewatch."


Alan sisällön hakeminen

Suosittelemme, että käytät seuraavia operatoreita alakohtaisen Boolean-haun määrittämiseen:

 • TITLE: - Keskittää hakusi artikkelien tai asiakirjojen otsikoihin.

 • INGRESS: - Tuo artikkeleita tai asiakirjoja, jotka sisältävät määritetyn avainsanan/lauseen ensimmäisessä kappaleessa

 • REACH > # - Suodattaa tulokset yleisön laajuuden tai jakelun perusteella

 • SHARES > # - Kaventaa uutisartikkeleiden ja twiittien tuloksia Facebook-jakojen tai Twitter-uudelleentwiittausten määritetyn määrän mukaan, olivatpa ne vastaavia, ylittäviä tai pienempiä kuin tämä määrä

Jos esimerkiksi haluat tehdä haun sähköautoteollisuudesta, seuraava olisi Boolean-hakusanasi:

((TITLE:“Electric Vehicle*” OR INGRESS:“Electric Vehicle*“) AND (Reach > 10000 OR SHARES > 10))

Tämä hakukysely etsii sisältöä, jossa "Electric Vehicle*" näkyy joko otsikossa tai alkutekstissä, ja suodattaa lisäksi sisältöä, jonka tavoittavuus on joko yli 10 000 tai sen on jakanut yli 10 tahoa.

Voit hienosäätää hakua säätämällä tavoittavuus- ja jakoparametrejä:

 • Tavoittavuuden muokkaaminen: Nostamalla tai laskemalla tavoittavuusrajaa voit kohdistaa joko suositumpaan, laajalevikkisempään sisältöön tai suppeampiin, vähemmän tunnettuihin artikkeleihin. Jos esimerkiksi asetat tavoittavuuden '> 50 000', saat tuloksia lähteistä, joilla on suurempia yleisöjä, mikä on ihanteellista alan suurimpien trendien seuraamiseen.

 • Jakojen muokkaaminen: Jaot-parametrin säätäminen antaa sinulle mahdollisuuden arvioida sisällön sosiaalisen median vaikutusta tai sen viraaliutta. Tämän luvun kasvattaminen suodattaa artikkeleita, joilla on suurempi sosiaalisen median osallistuminen, mikä osoittaa niiden suosiota tai merkitystä julkisessa keskustelussa.

Näitä parametreja säätämällä voit hioa sähköautoteollisuuden olennaisinta ja vaikuttavinta sisältöä ja varmistaa, että hakutuloksesi ovat sekä osuvia että laadukkaita.


Hakutulosten näyttäminen päätöksentekoa varten

Explore on suunniteltu varmistamaan, että hakutulokset ovat käyttökelpoisia. Katsotaanpa, miten tämä saavutetaan.

Meltwater näyttää hakutuloksissa niin sanotun osumalauseen (katso kuvakaappaus alla). Osumalauseen tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään nopeasti asiayhteys, jossa avainsanasi mainitaan, jotta voit määrittää sisällön relevanssin (Onko se tärkeää? Pitäisikö minun merkitä se ansaituksi mediaksi?).

Screen_Shot_2019-05-15_at_10.45.21_PM.png

Kun Boolean-haussa käytetään useita avainsanoja, osumalause saattaa kuitenkin olla vähemmän suoraviivainen. Esimerkiksi monimutkaisella haulla, kuten:

apple AND (watch OR iwatch OR iphone OR ios OR macbook OR icloud OR ipad OR airpod) NOT ("apple sauce" OR "apple juice" OR "apple orchard*") 

Osumalauseessa voi olla haastavaa korostaa tiettyjä avainsanoja, kuten tuotteiden nimiä.

Voit korjata tämän priorisoimalla tiettyjä avainsanoja käyttämällä caret (^) -symbolia ja sen jälkeen preferenssitasoa (esim. 1,2,3, jne.)

Alla on esitelty kaksi eri esimerkkiä, joissa on käytetty aiempia esimerkkihakuja.

Esimerkki yhtäläisestä prioriteetista

Jos haluamme priorisoida kaikkia tuotteen avainsanoja tasapuolisesti, käytämme:

apple AND (watch OR iwatch OR iphone OR ios OR macbook OR icloud OR ipad OR airpod)^1 NOT ("apple sauce" OR "apple juice" OR "apple orchard*")

Esimerkki korkeasta prioriteetista

Jos keskitymme pääasiassa 'iPhoneen', muokkaamme hakua seuraavasti:

apple AND (watch OR iwatch OR iphone^1 OR ios OR macbook OR icloud OR ipad OR airpod) NOT ("apple sauce" OR "apple juice" OR "apple orchard*")

Preferenssien määrittäminen on hyödyllistä paitsi hakutuloksia tarkasteltaessa, niin myös silloin, kun käytät näitä hakuja hälytyksiä ja raportteja varten. Se auttaa sinua arvioimaan artikkelien relevanssia nopeasti, mikä säästää arvokasta aikaa.


Boolean-tietämyksen parantaminen

Uuden taidon oppiminen vaatii harjoittelua. Liity mCommunity Boolean Wizards -ryhmään harjoitellaksesi tätä uutta taitoa ja saadaksesi palautetta. Meillä on 3 perustasoista ja 3 edistynyttä skenaariota, ja saat vastausavaimen julkaisun jälkeen.

Jaamme myös kulissien takana edistyneitä Booleaneja blogikirjoituksistamme mCommunityn Boolean-resurssisivulla.

Lisäksi tarjoamme Booleaniin liittyviä verkkokursseja Meltwater Academyssa. Kannustamme sinua ottamaan:

Jos haluat syventyä tarkemmin Boolean-hakulogiikkaan - tutustu Boolean koulutusoppaaseen tai tutustu täydelliseen Boolean-kirjastoon.


💡 Vihje

Tarvitsetko lisää apua? Ota meihin yhteyttä Live Chatin kautta tai tutustu asiakasyhteisöömme.

Löydä vastauksia ja apua Meltwaterin tuen ja yhteisön asiantuntijoilta.


Vastasiko tämä kysymykseesi?